Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor particulieren

Algemene Voorwaarden voor bedrijven

 

Algemene Voorwaarden voor deelname aan het ‘cash back’ programma voor PARTICULIEREN

WIJ VESTIGEN IN HET BIJZONDER UW AANDACHT OP ARTIKEL 10 (AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING)

Deze Algemene Voorwaarden (de “voorwaarden”) gelden voor particuliere deelnemers (“u” of “uw”) die gebruik willen maken van het cash back programma dat aangeboden wordt via www.blackberryinruilen.nl (de “website”). Hier kunt u uw oude mobiele telefoon (een “oude telefoon”) aanbieden voor een cash back bij (de geplande) aanschaf van één van de nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphones. U kunt uitsluitend bij aanschaf van één van de volgende modellen in aanmerking komen voor een cash back: BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, BlackBerry Q5, BlackBerry Bold 9790, BlackBerry Bold 9900, BlackBerry Curve 9360, BlackBerry Curve 9380, BlackBerry Torch 9810, BlackBerry Torch 9860 en toekomstige BlackBerry smartphones voorgeïnstalleerd met BlackBerry 7 OS. Deze service wordt aangeboden door TCC Europe B.V. (TCC) (“we/wij” of “ons/onze”). TCC heeft vestigingen in Nederland en Duitsland en is geregistreerd onder kvknummer: 53886488. TCC is gevestigd aan de Brede Haven 25, 5211TL te ‘s-Hertogenbosch. Via de website kunt u uw cash back waarde berekenen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw oude telefoon naar ons opstuurt. Door uw oude telefoon naar ons te sturen, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet accepteert, kunt u uw oude telefoon niet naar ons opsturen.

1. Beschikbaarheid van de service

1.1  Het gebruik van de website en deelname aan het cash back programma is uitsluitend bedoeld voor gebruikers binnen Nederland.

2. Deelname

2.1 Door gebruik te maken van de website en u bij ons te registreren met het verzoek tot inruilen van uw oude telefoon volgens deze voorwaarden, verklaart u het volgende:

2.1.1 u bent een particuliere gebruiker en handelt niet namens een bedrijf- of andere entiteit;

2.1.2 u bent wettelijk bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten;

2.1.3 u bent de wettelijke eigenaar van en in bezit van het rechtmatige en verhandelbare eigendom, dan wel gemachtigd tot het aanbieden van de oude telefoon;

2.1.4 u bent 16 jaar of ouder;

2.1.5 u officieel als inwoner van Nederland bij uw plaatselijke gemeente staat ingeschreven; en

2.1.6 u zich vanuit Nederland toegang verschaft tot onze site.

2.2 U bent verantwoordelijk voor het controleren of uw aangeboden oude telefoon in aanmerking komt voor het programma met behulp van de meerkeuze menu’s op onze website. Indien u uw aangeboden telefoon niet in de website kunt vinden, maar van mening bent dat deze nog wel voor een cash back in aanmerking komt, dan kunt u contact met ons opnemen via support@blackberryinruilen.nl (ons “e-mailadres”). Indien blijkt dat een ontvangen oude telefoon als gestolen is geregistreerd dan zullen wij de oude telefoon weigeren en hier melding van maken op www.stopheling.nl.

Ingezonden oude telefoons kunnen door ons worden geweigerd indien:

2.2.1 het model van het ingezonden oude telefoon niet in aanmerking komt voor een cash back, of

2.2.2 de ingezonden oude telefoon niet werkend blijkt te zijn zoals in deze voorwaarden beschreven in artikel 4.

2.3 De beoordeling van de ingezonden oude telefoon(s) is definitief en conform deze voorwaarden. Indien wij een oude telefoon afkeuren kan deze terug verkregen worden na betaling van €9,95 voor administratie en verzendkosten.

3. Totstandkoming van de overeenkomst tussen u en ons

3.1 Om in aanmerking te komen voor deelname aan het programma moet u:

3.1.1 een nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone gaan kopen of hebben gekocht na 01-03-2012 in Nederland (een “nieuwe BlackBerry”); en

3.1.2 over een geldige factuur of geldig aankoopbewijs beschikken met hierop duidelijk vermeld het IMEI-nummer van uw  nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone (“aankoopbewijs”). Hiervan dient u een kopie mee te sturen met uw oude mobiele telefoon.

3.2 uw aanmelding op www.blackberryinruilen.nl registreren. Hier registreert u de oude telefoon dat u aanbiedt voor de cash back, uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone en uw persoonlijk data om het proces te kunnen afronden. De cash back waarde wordt bepaald aan de hand van het door u ingeleverde oude telefoon in combinatie met de door u aangeschafte nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone. De voorwaarden waaraan het door u in te ruilen oude telefoon moet voldoen staan beschreven in artikel 4.

3.2.1 U kunt per keer één (1) oude telefoon inleveren voor elke nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone die u gekocht heeft. Op jaarbasis kunt u per huishouden maximaal 5 keer deelnemen.

3.3 Op het moment dat u in de website een cash back offerte aanvraagt conform deze voorwaarden, ontvangt u een offertenummer per mail. Deze offerte is 30 dagen geldig vanaf het moment van aanvragen. U kunt binnen deze 30 dagen deze offerte via de website omzetten in een definitieve cash back aanbieding.

3.4 Zodra u de cash back offerte heeft geaccepteerd conform artikel 3.3,: ontvangt u een email ter bevestiging. Dit betekent dat u:

3.4.1 akkoord gaat met de door ons aangeboden cash back waarde voor uw oude telefoon;

3.4.2 door het accepteren van deze cash back offerte alle eigendomsrechten van de oude telefoon opgeeft en overdraagt aan TCC;

3.4.3 verplicht bent een kopie van een geldig aankoopbewijs van uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone aan TCC te verstrekken. Indien dit niet gebeurd zal de inzending afgekeurd worden conform deze voorwaarden;

3.4.4 begrijpt dat de ingezonden oude telefoon niet in aanmerking komt voor terugzending, behalve uitzonderlijke gevallen die onder de voorwaarden vallen;

3.4.5 zelf eindverantwoordelijk bent voor het verwijderen van alle persoonlijke informatie, data en alle andere gegevens voordat u uw oude telefoon naar ons opstuurt;

3.4.6 bent geïnformeerd over het retourbeleid betreffende de aankoop van uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone; en

3.4.7 Alle contractuele verplichtingen, openstaande vorderingen, betalingsachterstanden, nog te betalen termijnen of enige andere vormen van verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf dan wel het (gratis) verstrekken van de oude telefoon aan de eindgebruiker (lees: aanbieder) van de oude telefoon blijven de verantwoording van de aanbieder. TCC kan onder géén enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die nog geldig zijn op het moment dat een oude telefoon ter verkoop wordt aangeboden.

3.5 De overeenkomst tussen ons en u (de “overeenkomst”) ontstaat uitsluitend na het accepteren van de voorwaarden en het leveren van de oude telefoon en alle benodigde papieren.

3.6 De overeenkomst heeft alleen betrekking op oude telefoons die conform deze voorwaarden naar ons zijn opgestuurd en alle andere algemene voorwaarden waarnaar door u op enig moment wordt verwezen zijn niet geldig. Wijzigingen in deze overeenkomst of deze voorwaarden zijn alleen geldig indien wij hiermee schriftelijk hebben ingestemd.

3.7 Elke oude telefoon die u conform deze voorwaarden naar ons opstuurt, wordt afzonderlijk verwerkt, zelfs als de verstrekte afstandsverklaring is afgegeven voor meerdere oude telefoons. We betalen mogelijk de cash back waarde uit per oude telefoon.

4. Consumentenrechten

4.1 Om in aanmerking te komen voor de volledige cash back waarde moet u nauwkeurig de staat van de in te leveren oude telefoon beschrijven bij uw registratie, conform artikel 3.2 en in het bezit zijn van een geldig aankoopbewijs voor de nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone. Na ontvangst van uw oude telefoon voeren wij een controle uit. De oude telefoon moet volgens onze criteria opladen en volledig functioneren (er moeten uitgaande en inkomende gesprekken mee kunnen worden gepleegd zonder een unieke code of wachtwoord voor gebruik in te moeten voeren) en alle onderdelen (LCD/beeldscherm, camera, toetsenbord, toetsen, software, touch screen, batterij) moeten functioneren en origineel zijn, de oude telefoon mag geen vloeistof- of mechanische schade of enige andere schade hebben opgelopen, alle functionaliteiten moeten naar behoren werken en er mogen geen onderdelen, kleppen of plastic onderdelen ontbreken. De prijzen voor de iPhone toestellen zijn prijzen gebaseerd op iPhones zonder simlock.

4.2 Om uw cash back waarde te ontvangen, dient u ons binnen 10 dagen na definitieve registratie en ontvangst van de bevestigingsmail met de afstandsverklaring het volgende toe te sturen: (1) uw oude telefoon inclusief de batterij, (2) een kopie van het aankoopbewijs met vermelding van het IMEI nummer, en (3) een getekende afstandsverklaring (deze vind u in uw bevestigingsmail. Indien wij constateren dat de staat van het door u aangeboden oude telefoon afwijkt van uw ingave, of indien het niet voldoet aan onze voorwaarden, dan zullen wij de oude telefoon afkeuren. U kunt in dit geval de oude telefoon terug ontvangen tegen een betaling van €9,95 aan administratie en verzendkosten. Of u kunt conform 4.3 een verzoek tot recycling van de oude telefoon aanvragen.

4.3 Indien de oude telefoon door ons wordt afgewezen voor het cash back programma zullen wij u hiervan per email op de hoogte stellen. U heeft dan 3 werkdagen om hierop te reageren en de oude telefoon terug te claimen. Indien u niet binnen 3 werkdagen reageert zullen wij de oude telefoon ter recycling aanbieden.

4.3.1 Verkeerde/afwijkende modellen en testen

Elk oude telefoon wordt gecontroleerd aan de hand van de eisen van onze voorwaarden. Deze controles vinden plaats na ontvangst door TCC en pas na controle gaat TCC over tot betaling. Wij kunnen in redelijkheid naar eigen inzicht aanvullende controles instellen indien er getwijfeld wordt over de staat van de oude telefoon. Aangezien verschillende modellen oude telefoons op elkaar kunnen lijken kan het zijn dat een deelnemer van ons cash back programma zich vergist. Indien wij constateren dat het model dat u hebt opgestuurd niet overeenkomt met het model waarnaar in uw verkooporder wordt verwezen, sturen wij u per e-mail een herziene cash back offerte voor het door u ingezonden oude telefoon. Deze moet dan wel op onze website voorkomen en aan alle voorwaarden voldoen. U kunt dan kiezen om door te gaan met de herziene cash back offerte, of om de cash back offerte te weigeren. In geval van weigering sturen wij de telefoon terug, gaat de cash back promotie niet verder en wordt onze overeenkomst per direct beëindigd. Om een herziene cash back offerte te accepteren of te weigeren, hoeft u alleen maar op de ontvangen e-mail te antwoorden. Als u niet binnen 3 werkdagen vanaf de dag waarop de e-mail met de herziene cash back offerte werd verstuurd reageert (“kennisgevingsperiode”), gaan wij automatisch over tot de verwerking van uw aangeboden oude telefoon tegen de nieuwe cash back waarde. Indien u vragen hebt over het vaststellen van modellen, kunt u contact opnemen met ons support team (via support@blackberryinruilen.nl).

4.4 Indien u ons gedurende de kennisgevingsperiode informeert dat u uw oude telefoon terug wilt, moet u ons voorzien van een adres voor het terugsturen van de oude telefoon. Vervolgens zullen wij u informeren over de manier waarop u de administratiekosten á €9,95 aan ons kunt overmaken. U heeft hiervoor 5 dagen de tijd. Indien u ons informeert dat u conform artikel 4.4 wilt dat wij uw oude telefoon terugsturen en u nalaat de administratiekosten te betalen binnen de aangeven 5 dagen dan vervalt deze regeling en zal de oude telefoon ter recycling worden aangeboden.

Zodra wij de administratiekosten hebben ontvangen, sturen wij u uw oude telefoon nog dezelfde dag toe. Op grond van artikel 10.3 zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt ten gevolge van het terugsturen van uw oude telefoon vanaf het moment dat wij deze conform artikel 4.4 naar u hebben teruggestuurd. Mocht u gebruik willen maken van een verzekerde zending dan komen hier nog €7,95 aan kosten bij. Dit kunt u aangeven in de mail die u van ons ontvangt. Deze extra kosten zullen direct met de €9,95 moeten worden voldaan.

4.5 Indien u ons hebt medegedeeld dat u wilt dat wij uw oude telefoon gaan recyclen, zal de oude telefoon per direct gerecycled worden en kunnen wij de oude telefoon of onderdelen daarvan niet meer naar u terugsturen.

4.6 Zowel bij de keuze voor recyclen als voor terugsturen heeft u geen recht meer op enige vergoeding of cash back waarde. Voor het recyclen zullen verder geen kosten in rekening worden gebracht.

5. Verzending gebruikte oude telefoon

5.1 Om uw cash back waarde te ontvangen moet u ons in de bubbeltjes envelop die u hebt ontvangen op het adres dat u via het website hebt verstrekt, het volgende sturen: (1) een getekende afstandsverklaring, (2) een kopie van uw geldige factuur of aankoopbewijs inclusief vermelding van het IMEI nummer van uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone, en (3) de oude telefoon die u voor het cash back programma heeft aangeboden inclusief de batterij. Wij behouden ons het recht voor een overeenkomst op te zeggen indien u nalaat een van deze drie aan ons te sturen. In dergelijke gevallen kunt u tegen betaling uw oude telefoon terug ontvangen.

Wij zullen u per e-mail een herinnering sturen als wij uw telefoon niet binnen 7 dagen na het versturen van de bevestigingsmail met de begeleidingsbon en afstandsverklaring hebben ontvangen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de telefoon voordat deze door ons is / wordt ontvangen. U verstuurt uw oude telefoon op eigen risico. De cash back waarde wordt conform artikel 4.1 berekend op basis van de staat van de oude telefoon bij ontvangst.

Wij ontvangen geen leveringen tijdens weekenden en op feestdagen.

5.2 U ontvangt van ons een verzendpakket met daarin een voorgeadresseerde verzendenvelop. Wij adviseren u om uw oude telefoon per aangetekende/verzekerde post te verzenden. Wij bieden een gratis verzendservice via een antwoordnummer of Kiala. Het risico op verlies en beschadiging ligt geheel bij de aanbieder/verzender (u). Wij raden u aan de oude telefoon zorgvuldig te verpakken om het risico op schade te beperken. Wikkel de getekende afstandsverklaring / om uw oude telefoon voor extra bescherming tijdens transport. De door ons aangeboden verzendenvelop is geen garantie dat de oude telefoon in dezelfde staat wordt ontvangen als waarin deze is opgestuurd.

Indien uw oude telefoon om enigerlei reden aan u wordt teruggestuurd, bent u verantwoordelijk voor het risico en zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade tijdens het vervoer. U kunt in deze gevallen aangeven dat u gebruik wilt maken van een verzekerde zending. De meerkosten zullen voor uw eigen rekening zijn.

5.3 Wij bieden een gratis verzendservice aan via een antwoordnummer van PostNL of via Kiala. Hier gebruik van maken is geheel op eigen risico. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid op het gebied van verloren of beschadigde poststukken. Wij adviseren dan ook om uw zendingen via aangetekende post van PostNL te versturen. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de aanbieder. Alleen bij verlies gedurende een aangetekende zending van PostNL kan de aanbieder een claim indienen bij PostNL. Voor meer informatie over het indienen van een claim bij PostNL, kan je kijken op www.postnl.nl.

Barcodes voor verzending aan antwoordnummer of via Kiala zijn geen automatische aangetekende zendingen. Aangetekende zendingen van PostNL zijn aparte zendingen waarvoor betaald moet worden. Deze informatie wordt u uitsluitend ter informatie aangeboden.

5.4 Wanneer wij uw zending niet binnen de 10 dagen na uw aanmelding hebben ontvangen, kan de cash back waarde onderhevig zijn aan prijsveranderingen. Voor zendingen die wij na deze periode ontvangen, zullen de dan geldende waarden worden uitgekeerd.

6. Annulering

6.1 U kunt een overeenkomst binnen 7 dagen vanaf de dag na het bevestigen van de overeenkomst of tot wij beginnen met het verwerken van uw oude telefoon (hetgeen het eerste plaatsvindt), beëindigen. Vanaf het moment dat u een overeenkomst heeft ontvangen, heeft u zeven dagen om de overeenkomst op te zeggen, tenzij wij voor die tijd onze verwerking al begonnen zijn. U stemt ermee in dat de hierboven vermelde termijn van zeven dagen eindigt op het moment dat wij uw oude telefoon al verwerkt hebben. Oude telefoons worden na ontvangst verwerkt.

6.2 Wij sturen uw oude telefoon niet terug en u kunt geen overeenkomst opzeggen vanaf het moment dat wij uw oude telefoon hebben ontvangen en verwerkt. Door het naar ons opsturen van uw oude telefoon stemt u ermee in dat wij onmiddellijk de verwerking beginnen om de cash back waarde van uw oude telefoon definitief te bepalen. Na verwerking kunt u niet meer annuleren zoals omschreven in artikel 6.1. Dit betekent dat wij uw oude telefoon niet meer kunnen terugsturen.

7. Verwijdering van persoonlijke gegevens van het gebruikte oude telefoon

7.1 De cash back waarde van uw oude telefoon omvat in geen geval de SIM-kaart , SD kaart, MMC kaart of enige andere informatie van u. Een voorwaarde voor het opsturen van uw oude telefoon is dat u alle SIM-kaarten en geheugenkaarten (of andere media) evenals alle andere persoonlijke gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, alle namen, telefoonnummers, SMS- en e-mailberichten, browser-geschiedenis, foto’s, spelletjes, liedjes, video’s en alle andere gegevens van uw oude telefoon verwijdert. Indien u uw oude telefoon opstuurt en hierop nog gegevens staan, kunnen wij de overeenkomst opzeggen.

7.2 Op grond van artikel 10.3 aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die u lijdt als gevolg van rest data die nog op de oude telefoon(s) aanwezig was / waren op het moment van verzenden aan ons. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beveiliging, vertrouwelijkheid, bescherming, het gebruik of de openbaarmaking van enige persoonlijke gegevens die u niet van uw oude telefoon heeft verwijderd, of enig verlies of kosten die hieruit voortvloeien. Indien u toch een oude telefoon met een SIM-kaart of geheugenkaart aan ons verstuurt dan zullen deze tijdens het verwerken vernietigd worden. Wij kunnen deze dan ook niet aan u terugsturen en kunnen hiervoor ook niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien u persoonlijke gegevens op de oude telefoon(s) achterlaat, worden wij niet geacht deze gegevens namens u te bewaren, verwerken of anderszins te gebruiken.

9. Betaling

9.1 De cash back waarde van uw oude telefoon(s) is gelijk aan de prijs die op onze site wordt vermeld, behalve in gevallen van aantoonbare fouten of afwijkingen.

9.2 De prijzen die op onze website worden vermeld voor oude telefoons zijn uitsluitend indicatief en van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. Prijzen die u van ons via een offerte ontvangt blijven 30 dagen gegarandeerd. Na het omzetten van de offerte naar een overeenkomst en dus het definitief aangaan hiervan blijft de prijs nog 10 dagen gegarandeerd.

9.3 Het is mogelijk dat ondanks onze inspanningen, bepaalde cash back waarden voor oude telefoons die in site zijn vermeld onjuist geprijsd zijn. We zullen normaal gesproken de prijzen controleren als onderdeel van de website zodat in geval de correcte cash back waarde van een oude telefoon lager of hoger is dan de door ons vermelde cash back waarde, wij bij betaling aan u de hogere cash back waarde zullen hanteren.

9.4 Uw cash back waarde of herziene cash back waarde en/of promotiebedrag (indien van toepassing) worden via bankoverschrijving aan u overgemaakt. Dit gebeurt binnen 14 dagen en niet later dan 21 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging dat de door u aangeboden oude telefoon(s) is/zijn verwerkt en na de IMEI verificatie welke 4 werkdagen in beslag neemt, conform artikel 5.1.

9.5 Er zal in geen geval een cash back waarde worden uitbetaald voordat wij uw oude telefoon(s), de factuur / het aankoopbewijs met IMEI vermelding en de afstandsverklaring / overeenkomst met ticketnummer hebben ontvangen.

9.6 Indien u meer informatie wenst over uw rechten als consument, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke consumentenorganisatie.

9.7 Fout ingevoerde gegevens, en daardoor vertraagde betalingen, zijn voor de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Wij hebben treffende maatregelen genomen om foutieve invoer te voorkomen. Ondanks dat kunnen wij geen garantie bieden op de correctheid van de ingevoerde gegevens. Wanneer door fout ingevoerde gegevens een betaling verkeerd is overgemaakt en op verzoek van de klant teruggeboekt moet worden, zullen hier bankkosten in rekening worden gebracht van € 25,-. Deze dienen voordat wij het proces in gang zetten om het bedrag terug te laten boeken aan ons betaald moeten zijn. Wanneer u dit wenst, dan wordt u hier per e-mail over geïnformeerd.

10. Onze aansprakelijkheid

10.1 Op grond van artikel 10.3 zullen wij in geval dat wij deze voorwaarden niet nakomen, alleen aansprakelijk zijn voor de cash back waarde die vermeld is op de  overeenkomst.

10.2 Op grond van artikel 10.3 zijn wij niet aansprakelijk voor verlies en/of schade dat voortvloeit uit gevallen van het niet nakomen door ons van deze voorwaarden die vallen in de volgende categorieën, zelfs indien dergelijke verliezen voortvloeien uit opzettelijke schending van onze kant:

10.2.1 inkomstenderving;

10.2.2 zakelijk verlies;

10.2.3 winstderving;

10.2.4 verlies van verwachte besparingen; of

10.2.5 gegevensverlies.

Claims ontstaan door verlies of schade aan fysiek eigendom die voorzien hadden kunnen worden of andere vormen van claims die zijn ontstaan door verlies of schade en die niet vermeld staan in artikel 10.2.1 t/m 10.2.5 zijn hiervan niet uitgesloten.

10.3 Niets in deze overeenkomst beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit in geval van:

10.3.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

10.3.2 fraude of frauduleuze handelingen;

10.3.5 elke opzettelijke schending van deze voorwaarden op grond waarvan u het recht hebt de overeenkomst te beëindigen, of

10.3.6 elke andere aangelegenheid waarbij het voor ons onwettig zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten of pogen uit te sluiten.

11. Schriftelijke communicatie

Toepasselijk recht vereist dat sommige informatie of communicatie van ons aan u schriftelijk plaatsvindt. Bij het gebruik van onze site accepteert u dat communicatie met ons voornamelijk elektronisch verlopen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen, of u informatie verschaffen door middel van het posten op onze website of automatische e-mailberichten. Voor contractuele doeleinden, stemt u in met deze elektronische manier van communiceren en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, informatie en andere communicaties die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten alsof deze communicaties schriftelijk plaatsvinden. Deze situatie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

12. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen van u aan ons moeten worden gestuurd naar ons e-mailadres. Wij kunnen u kennisgevingen sturen per e-mail of op het postadres dat u heeft verstrekt bij het aanmelden van uw oude mobiele telefoon(s), of op enige andere manier die hierboven in artikel 11 is vermeld. Kennisgevingen worden als ontvangen en correct aangeboden beschouwd vanaf het moment dat deze op onze website worden gepost, 24 uur nadat een e-mail is verstuurd, of drie dagen na de postdatum van een brief. In het geval van kennisgeving is het voldoende te bewijzen dat in geval van een brief, een dergelijke brief juist was geadresseerd, gefrankeerd en gepost, en in geval van een e-mail, dat een dergelijke e-mail is verstuurd naar het gespecificeerde e-mailadres of aan de geadresseerde.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 De overeenkomst tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectievelijke opvolgers en concessionarissen.

13.2 U mag een overeenkomst of uw rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen, toewijzen, hierover kosten berekenen of anderszins gebruiken.

13.3 Wij mogen een overeenkomst of onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien op elk moment tijdens de duur van de overeenkomst overdragen, toewijzen, hierover kosten berekenen, of anderszins gebruiken.

14. Voorvallen buiten onze verantwoordelijkheid

14.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het nalaten van uitvoering of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen onder een overeenkomst, die wordt veroorzaakt door voorvallen die buiten onze redelijke controle vallen (“geval van overmacht”).

14.2 Een geval van overmacht omvat enig handelen, voorval, het niet plaatsvinden, een omissie of ongeval buiten onze redelijke controle, inclusief in het bijzonder (zonder beperkingen) het volgende:

14.2.1 in geval van stakingen, lock-outs of andere industriële acties;

14.2.2 in geval van burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanvallen of dreiging met terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet verklaard) of oorlogsdreiging of -voorbereidingen;

14.2.3 in geval van brand, ontploffing, storm, overstroming, aardbeving, bodemverzakking, epidemieën of natuurrampen;

14.2.4 het niet in staat zijn om gebruik te maken van spoorwegen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbare of particuliere vervoersmiddelen;

14.2.5 het niet in staat zijn om gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;

14.2.6 het handelen, de decreten, wetgeving, regelgeving of beperkingen van een overheid; en

14.2.7 pandemieën of epidemieën.

14.3 Onze prestatie op grond van een overeenkomst wordt geacht te worden opgeschort voor de duur van het geval van overmacht, en wij hebben recht op een verlengingsperiode voor de prestatie die even lang is als de duur van het geval van overmacht. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om het geval van overmacht tot een einde te brengen, of een oplossing te vinden waardoor wij onze verplichtingen op grond van de overeenkomst kunnen nakomen ondanks het geval van overmacht.

15. Vrijwaring

15.1 Indien wij op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst nalaten strikte uitvoering van verplichtingen van u te eisen op grond van de overeenkomst of deze voorwaarden, of indien wij nalaten onze rechten of verhaalsrechten op grond van deze overeenkomst uit te oefenen, houdt dit geen vrijwaring van dergelijke rechten of verhaalsrechten in en ontslaat dit u niet van naleving van dergelijke verplichtingen.

15.2 Het door ons vrijwaren van enig gebrek houdt geen vrijwaring in van een volgend of ander gebrek.

15.3 Een vrijwaring van een bepaling van deze voorwaarden door ons, zal alleen geldig zijn indien dit uitdrukkelijk als vrijwaring wordt aangemerkt en schriftelijk conform artikel 11 hierboven aan u is verstrekt.

16. Deelbaarheid

Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van de bepalingen van deze voorwaarden of een bepaling van de overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of niet-uitvoerbaar is, dan zal deze bepaling voor zover de ongeldigheid, onrechtmatigheid en niet-uitvoerbaarheid betreft, worden verwijderd of aangepast. De overige voorwaarden blijven van kracht.

17. Volledige overeenkomst

17.1 Deze voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere gesprekken, correspondentie, onderhandelingen of overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.

17.2 Beide partijen erkennen dat door het aangaan van een overeenkomst, geen van beide kan vertrouwen op, of enig verhaal heeft op grond van enige verklaring of garantie (ongeacht of deze onopzettelijk of in nalatigheid zijn gegeven) die niet is opgenomen in deze voorwaarden of in de documenten waarnaar hierin wordt verwezen.

17.3 Beide partijen komen overeen dat onze aansprakelijkheid met betrekking tot deze verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze overeenkomst (ongeacht of deze onopzettelijk of in nalatigheid zijn gegeven) gelden voor contractbreuk.

17.4 Niets in dit artikel vormt een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid ingeval van fraude.

18. Ons recht tot wijziging van deze voorwaarden

18.1 Wij hebben het recht van tijd tot tijd onze voorwaarden te herzien of te wijzigen. U stemt ermee in dat wij naar eigen inzicht uw gebruik of toegang tot de website (of enig deel daarvan) kunnen beëindigen of beperken ongeacht welke reden, waaronder, maar niet beperkt tot, gevallen waarin wij van mening zijn dat u deze voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen u en ons heeft geschonden of niet heeft nageleefd.

18.2 U bent onderworpen aan de beleidsregels en voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u een oude telefoon aan ons aanbied, tenzij wijzigingen in deze voorwaarden vereist zijn bij wet of door een overheidsinstantie (in dat geval zijn deze wijzigingen van toepassing op uw eerdere aanmelding(en), of indien wij u informeren over wijzigingen in de voorwaarden voordat wij u een bevestiging sturen (in dat geval mogen wij ervan uit gaan dat u de wijziging in de voorwaarden heeft geaccepteerd, tenzij u ons binnen 7 dagen, of voor verwerking, schriftelijk laat weten hier niet mee akkoord te gaan.

19. Rechten van Derden

Een persoon die geen partij vormt in deze voorwaarden of in een overeenkomst, heeft geen rechten op grond van, of in verband met deze voorwaarden of die overeenkomst.

20. Wetgeving en rechtsbevoegdheid

Overeenkomsten voor het aanbieden van oude telefoons via onze site en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien uit of daarmee verband houden of voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of het ontstaan daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder het Nederlands recht. Alle geschillen en claims die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke overeenkomsten of het ontstaan daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

 

Algemene Voorwaarden voor bedrijven

Algemene Voorwaarden voor deelname aan het ‘cash back’ programma

WIJ VESTIGEN IN HET BIJZONDER UW AANDACHT OP ARTIKEL 10 (AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING)

Deze Algemene Voorwaarden (de “voorwaarden”) gelden voor zakelijke deelnemers en bedrijven (“u” of “uw”) die gebruik willen maken van het cash back programma dat aangeboden wordt via www.blackberryinruilen.nl (de “website”). Hier kunt u uw oude mobiele telefoon(s) (“oude telefoon(s)”) aanbieden voor een cash back bij (de geplande) aanschaf van één van de nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphones. U kunt uitsluitend bij aanschaf van één van de volgende modellen in aanmerking komen voor een cash back: BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, BlackBerry Q5, BlackBerry Bold 9790, BlackBerry Bold 9900, BlackBerry Curve 9360, BlackBerry Curve 9380, BlackBerry Torch 9810, BlackBerry Torch 9860 en toekomstige BlackBerry smartphones voorgeïnstalleerd met BlackBerry 7 OS. Deze service wordt aangeboden door TCC Europe B.V. (TCC) (“we/wij” of “ons/onze”). TCC heeft vestigingen in Nederland en Duitsland en is geregistreerd onder kvknummer: 53886488. TCC is gevestigd aan de Brede Haven 25, 5211T te ‘s-Hertogenbosch. Via de website kunt u uw cash back waarde berekenen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw oude telefoon(s) naar ons opstuurt. Door uw oude telefoon(s) naar ons te sturen, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet accepteert, kunt u uw oude telefoon(s) niet naar ons opsturen.

1. Beschikbaarheid van de service

1.1  Het gebruik van de website en deelname aan het cash back programma is uitsluitend bedoeld voor zakelijke deelnemers en bedrijven binnen Nederland.

2. Deelname

Door gebruik te maken van de website en u bij ons te registreren met het verzoek tot inruilen van uw oude telefoon(s) volgens deze voorwaarden, verklaart u dat:

2.1.1 u een organisatie vertegenwoordigt;

2.1.2 u wettelijk bevoegd bent bindende overeenkomsten namens uw organisatie aan te gaan;

2.1.3 u of de organisatie die u vertegenwoordigt de wettelijke eigenaar bent/is van en in het bezit bent/is van het geldige en verhandelbare eigendom van de oude telefoon(s);

2.1.4 u 16 jaar of ouder bent;

2.1.5 uw bedrijf officieel ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel te Nederland; en

2.1.6 u zich vanuit Nederland toegang verschaft tot onze site.

2.2 U bent verantwoordelijk voor het controleren of uw aangeboden oude telefoon in aanmerking komt voor het programma met behulp van de meerkeuze menu’s op onze website. Indien u uw aangeboden telefoon(s) niet in de website kunt vinden, maar van mening bent dat deze nog wel voor een cash back in aanmerking komt, dan kunt u contact met ons opnemen via support@blackberryinruilen.nl (ons “e-mailadres”). Indien blijkt dat een ontvangen oude telefoon als gestolen is geregistreerd dan zullen wij de oude telefoon weigeren en hier melding van maken op www.stopheling.nl.

Ingezonden oude telefoons kunnen door ons worden geweigerd indien:

2.2.1 het model van het ingezonden oude telefoon niet in aanmerking komt voor een cash back, of

2.2.2 de ingezonden oude telefoon niet werkend blijkt te zijn zoals in deze voorwaarden beschreven in artikel 4.

2.3 De beoordeling van de ingezonden oude telefoon(s) is definitief en conform deze voorwaarden. Indien wij een oude telefoon afkeuren kan deze terug verkregen worden na betaling van €9,95 voor administratie en verzendkosten.

3. Totstandkoming van de overeenkomst tussen u en ons

3.1 Om in aanmerking te komen voor deelname aan het programma moet u:

3.1.1 een nieuwe BlackBerry 7 of 10 martphone gaan kopen of hebben gekocht na 01-03-2012 in Nederland (een “nieuwe BlackBerry”); en

3.1.2 u dient over een geldige factuur of geldig aankoopbewijs te beschikken met hierop duidelijk vermeld het IMEI nummer van uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone (een “Aankoopbewijs”). Hiervan dient u een kopie mee te sturen met uw ingeruilde oude mobiele telefoon(s).

3.2 U moet uw aanmelding op  www.blackberryinruilen.nl registreren. Hier registreert u de oude telefoon dat u gaat aanbieden voor de cash back, uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone en uw persoonlijk data om het proces te kunnen afronden. De cash back waarde wordt bepaald aan de hand van het door u ingeleverde oude telefoon in combinatie met de door u aangeschafte nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone. De voorwaarden waaraan het door u in te ruilen oude telefoon moet voldoen staan beschreven in artikel 4.

3.2.1 Als organisatie kunt u een onbeperkt aantal oude telefoons inruilen voor een zelfde aantal gekochte nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphones. Via de website kunnen organisaties tot 10 oude telefoons inruilen. Voor het inruilen van 10 en meer telefoons moeten organisaties contact met ons opnemen via offertedesk@tcceu.com.

3.3 Op het moment dat u in de website een cash back offerte aanvraagt conform deze voorwaarden, ontvangt u een offertenummer per mail. Deze offerte is 30 dagen geldig vanaf het moment van aanvragen. U kunt binnen deze 30 dagen deze offerte via de website omzetten in een definitieve cash back aanbieding. Voor het inruilen van meer dan 10 apparaten kunt u het aanbod via e-mail accepteren.

3.4 Zodra u de cash back offerte heeft geaccepteerd conform artikel 3.3, ontvangt u een email ter bevestiging. Dit betekent dat u:

3.4.1 akkoord gaat met de door ons aangeboden cash back waardevoor uw oude telefoon ;

3.4.2 door het accepteren van deze cash back offerte alle eigendomsrechten van de oude telefoon(s) opgeeft en overdraagt aan TCC:

3.4.3 verplicht bent een kopie van een geldig aankoopbewijs van uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone aan TCC te verstrekken. Indien dit niet gebeurd zal de inzending afgekeurd worden conform deze voorwaarden;

3.4.4 begrijpt dat de ingezonden oude telefoon(s) niet in aanmerking komt voor terugzending, behalve uitzonderlijke gevallen die onder de voorwaarden vallen;

3.4.5 zelf eindverantwoordelijk bent voor het verwijderen van alle persoonlijke informatie, data en alle andere gegevens voordat u uw oude telefoon(s) naar ons opstuurt;

3.4.6 bent geïnformeerd over het retourbeleid betreffende de aankoop van uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone; en

3.4.7 alle contractuele verplichtingen, openstaande vorderingen, betalingsachterstanden, nog te betalen termijnen of enige andere vormen van verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf dan wel het (gratis) verstrekken van de oude telefoon(s) aan de eindgebruiker (lees: aanbieder) van de oude telefoon(s) blijven de verantwoording van de aanbieder. TCC kan onder géén enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die nog geldig zijn op het moment dat een oude telefoon(s) ter verkoop wordt aangeboden.

3.5 De overeenkomst tussen ons en u (de “overeenkomst”) ontstaat uitsluitend na het accepteren van de voorwaarden en het leveren van de oude telefoon(s) en alle benodigde papieren.

3.6 De overeenkomst heeft alleen betrekking op oude telefoons die conform deze voorwaarden naar ons zijn opgestuurd en alle andere algemene voorwaarden waarnaar door u op enig moment wordt verwezen zijn niet geldig. Wijzigingen in deze overeenkomst of deze voorwaarden zijn alleen geldig indien wij hiermee schriftelijk hebben ingestemd.

3.7 Elke oude telefoon die u conform deze voorwaarden naar ons opstuurt, wordt afzonderlijk verwerkt, zelfs als de verstrekte afstandsverklaring is afgegeven voor meerdere oude telefoons. We betalen mogelijk de cash back waarde uit per oude telefoon.

4. Consumentenrechten

4.1 Om in aanmerking te komen voor de volledige cash back waarde moet u nauwkeurig de staat van het in te leveren oude telefoon beschrijven bij uw registratie, conform artikel 3.2 en in het bezit zijn van een geldig aankoopbewijs voor de nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone. Na ontvangst van uw oude telefoon(s) voeren wij een controle uit. De oude telefoon moet volgens onze criteria opladen en volledig functioneren (er moeten uitgaande en inkomende gesprekken mee kunnen worden gepleegd, zonder een unieke code of wachtwoord voor gebruik in te moeten voeren) en alle onderdelen (LCD/beeldscherm, camera, toetsenbord, toetsen, software, touch screen, batterij) moeten functioneren en origineel zijn, de oude telefoon mag geen vloeistof- of mechanische schade of enige andere schade hebben opgelopen, alle functionaliteiten moeten naar behoren werken en er mogen geen onderdelen, kleppen of plastic onderdelen ontbreken.

4.2 Om uw cash back waarde te ontvangen dient u ons binnen 10 dagen na definitieve registratie en ontvangst van de bevestigingsmail met de afstandsverklaring het volgende toe te sturen: (1) uw oude telefoon(s) inclusief de batterij(en), (2) een kopie van het aankoopbewijs met vermelding van het IMEI nummer(s) en (3) een getekende afstandsverklaring (deze vind u in uw bevestigingsmail). Indien wij constateren dat de staat van het door u aangeboden oude telefoon afwijkt van uw ingave, of indien het niet voldoet aan onze voorwaarden, dan zullen wij de oude telefoon afkeuren. U kunt in dit geval de oude telefoon terug ontvangen tegen een betaling van €9,95 aan administratie en verzendkosten. Of u kunt conform 4.3 een verzoek tot recycling van de oude telefoon aanvragen.

4.3 Indien de oude telefoon door ons wordt afgewezen voor het cash back programma zullen wij u hiervan per email op de hoogte stellen. U heeft dan 3 werkdagen om hierop te reageren en de oude telefoon terug te claimen. Indien u niet binnen 3 werkdagen reageert zullen wij de oude telefoon ter recycling aanbieden.

4.3.1 Verkeerde/afwijkende modellen en testen

Elk oude telefoon wordt gecontroleerd aan de hand van de eisen van onze voorwaarden. Deze controles vinden plaats direct na ontvangst door TCC en pas na controle gaat TCC over tot betaling. Wij kunnen in redelijkheid naar eigen inzicht aanvullende controles instellen indien er getwijfeld wordt over de staat van de oude telefoon. Aangezien verschillende modellen oude telefoons op elkaar kunnen lijken, kan het zijn dat een deelnemer van ons cash back programma zich vergist. Indien wij constateren dat het model dat u hebt opgestuurd niet overeenkomt met het model waarnaar in uw verkooporder wordt verwezen, sturen wij u per e-mail een herziene cash back offerte voor het door u ingezonden oude telefoon. Deze moet dan wel op onze website voorkomen en aan alle voorwaarden voldoen. U kunt dan kiezen om door te gaan met de herziene cash back offerte, of om de cash back offerte te weigeren. In geval van weigering sturen wij de telefoon terug, gaat het cash back programma niet verder en wordt onze overeenkomst per direct beëindigd. Om een herziene cash back offerte te accepteren of te weigeren, hoeft u alleen maar op de ontvangen e-mail te antwoorden. Als u niet binnen 3 werkdagen vanaf de dag waarop de e-mail met de herziene cash back offerte werd verstuurd reageert (“kennisgevingsperiode”), gaan wij automatisch over tot de verwerking van uw aangeboden oude telefoon tegen de nieuwe cash back waarde. Indien u vragen hebt over het vaststellen van modellen, kunt u contact opnemen met ons support team (via support@blackberryinruilen.nl).

4.4 Indien u ons gedurende de kennisgevingsperiode informeert dat u uw oude telefoon terug wilt, moet u ons voorzien van een adres voor het terugsturen van de oude telefoon. Vervolgens zullen wij u informeren over de manier waarop u de administratiekosten á €9,95 aan ons kunt overmaken. U heeft hiervoor 5 dagen de tijd. Indien u ons informeert dat u conform artikel 4.4 wilt dat wij uw oude telefoon terugsturen en u nalaat de administratiekosten te betalen binnen de aangeven 5 dagen dan vervalt deze regeling en zal de oude telefoon ter recycling worden aangeboden.

Zodra wij de administratiekosten hebben ontvangen, sturen wij u uw oude telefoon nog dezelfde dag toe. Op grond van artikel 10.3 zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt ten gevolge van het terugsturen van uw oude telefoon vanaf het moment dat wij deze conform artikel 4.4 naar u hebben teruggestuurd. Mocht u gebruik willen maken van een verzekerde zending dan komen hier nog €7,95 aan kosten bij. Dit kunt u aangeven in de mail die u van ons ontvangt. Deze extra kosten zullen direct met de €9,95 moeten worden voldaan.

4.5 Indien u ons hebt medegedeeld dat u wilt dat wij uw oude telefoon gaan recyclen, zal de oude telefoon per direct gerecycled worden en kunnen wij de oude telefoon of onderdelen daarvan niet meer naar u terugsturen.

4.6 Zowel bij de keuze voor recyclen als voor terugsturen heeft u geen recht meer op enige vergoeding of cash back waarde. Voor het recyclen zullen verder geen kosten in rekening worden gebracht.

5. Verzending gebruikte oude telefoon

5.1 Voor het versturen van maximaal 6 oude telefoons moet u om uw cash back waarde te ontvangen, ons in de bubbeltjes envelop die u hebt ontvangen op het adres dat u via het website hebt verstrekt, het volgende sturen: (1) een getekende afstandsverklaring, (2) een kopie van uw geldige factuur of aankoopbewijs inclusief vermelding van het IMEI nummer(s) van uw nieuwe BlackBerry 7 of 10 smartphone en (3) de oude telefoon(s) die u voor het cash back programma heeft aangeboden inclusief de batterij(en). Wij behouden ons het recht voor een overeenkomst op te zeggen indien u nalaat een van deze drie aan ons te sturen. In dergelijke gevallen kunt u tegen betaling uw oude telefoon terug ontvangen.

Wij zullen u per e-mail een herinnering sturen als wij uw telefoon niet binnen 7 dagen na het versturen van de bevestigingsmail met het begeleidingsbon en afstandsverklaring hebben ontvangen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de telefoon voordat deze door ons is / wordt ontvangen. U verstuurt uw oude telefoon op eigen risico. De cash back waarde wordt conform artikel 4.1 berekend op basis van de staat van de oude telefoon bij ontvangst.

Wij ontvangen geen leveringen tijdens weekenden en op feestdagen.

5.2 U ontvangt van ons een verzendpakket met daarin een voorgeadresseerde verzendenvelop. Wij adviseren u om uw oude telefoon per aangetekende/verzekerde post te verzenden. Wij bieden een gratis verzendservice via een antwoordnummer of Kiala. Het risico op verlies en beschadiging ligt geheel bij de aanbieder/verzender (u). Wij raden u aan de oude telefoon zorgvuldig te verpakken om het risico op schade te beperken. Wikkel de getekende afstandsverklaring / om uw oude telefoon voor extra bescherming tijdens transport. De door ons aangeboden verzendenvelop is geen garantie dat de oude telefoon in dezelfde staat wordt ontvangen als waarin deze is opgestuurd.

Indien uw oude telefoon om enigerlei reden aan u wordt teruggestuurd, bent u verantwoordelijk voor het risico en zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade tijdens het vervoer. U kunt in deze gevallen aangeven dat u gebruik wilt maken van een verzekerde zending. De meerkosten zullen voor uw eigen rekening zijn.

5.3 Wij bieden een gratis verzendservice aan via een antwoordnummer van PostNL of via Kiala. Hier gebruik van maken is geheel op eigen risico. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid op het gebied van verloren of beschadigde poststukken. Wij adviseren dan ook om uw zendingen via aangetekende post van PostNL te versturen. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de aanbieder. Alleen bij verlies gedurende een aangetekende zending van PostNL kan de aanbieder een claim indienen bij PostNL. Voor meer informatie over het indienen van een claim bij PostNL, kan je kijken op www.postnl.nl.

Barcodes voor verzending aan antwoordnummer of via Kiala zijn geen automatische aangetekende zendingen. Aangetekende zendingen van PostNL zijn aparte zendingen waarvoor betaald moet worden. Deze informatie wordt u uitsluitend ter informatie aangeboden.

5.4 Wanneer wij uw zending niet binnen de 10 dagen na uw aanmelding hebben ontvangen, kan de cash back waarde onderhevig zijn aan prijsveranderingen. Voor zendingen die wij na deze periode ontvangen, zullen de dan geldende waarden worden uitgekeerd.

5.5 Bij 6 of meer oude telefoons voorzien wij in een speciale koerierservice voor het ophalen van de telefoons op onze kosten. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het ophalen van de telefoons. Indien u niet binnen 3 werkdagen reageert op ons ophaalverzoek, wordt de overeenkomst beëindigd. Voorbereiding van uw oude telefoons voor ophalen door een koerier om conform artikel 5.1 de inruilwaarde te ontvangen.

6. Annulering

6.1 U kunt een overeenkomst binnen 7 dagen vanaf de dag na het bevestigen van de overeenkomst of tot wij beginnen met het verwerken van uw oude telefoon(s), hetgeen het eerste plaatsvindt, beëindigen. Vanaf het moment dat u een overeenkomst heeft ontvangen, heeft u zeven dagen om de overeenkomst op te zeggen, tenzij wij voor die tijd onze verwerking al begonnen zijn. U stemt ermee in dat de hierboven vermelde termijn van zeven dagen eindigt op het moment dat wij uw oude telefoon al verwerkt hebben. Oude telefoons worden na ontvangst verwerkt.

6.2 Wij sturen uw oude telefoon(s) niet terug en kunnen geen overeenkomst opzeggen vanaf het moment dat wij uw oude telefoon(s) hebben ontvangen en verwerkt. Door het naar ons opsturen van uw oude telefoon(s) stemt u ermee in dat wij onmiddellijk de verwerking beginnen om de cash back waarde van uw oude telefoon(s) definitief te bepalen. Na verwerking kunt u niet meer annuleren zoals omschreven in artikel 6.1. Dit betekent dat wij uw oude telefoon(s) niet meer kunnen terugsturen.

7. Verwijdering van persoonlijke gegevens van het gebruikte oude telefoon

7.1 De cash back waarde van uw oude telefoon omvat in geen geval de SIM-kaart, SD kaart, MMC kaart of enige andere informatie van u. Een voorwaarde voor het opsturen van uw oude telefoon(s) is dat u alle SIM-kaarten en geheugenkaarten (of andere media) evenals alle andere persoonlijke gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot alle namen, telefoonnummers, SMS- en e-mailberichten, browser-geschiedenis, foto’s, spelletjes, liedjes, video’s en alle andere gegevens van uw oude telefoon verwijdert. Indien u uw oude telefoon opstuurt en hierop nog gegevens staan, kunnen wij de overeenkomst opzeggen.

7.2 Op grond van artikel 10.3 aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die u lijdt als gevolg van rest data die nog op de oude telefoon(s) aanwezig was/waren op het moment van verzenden aan ons. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beveiliging, vertrouwelijkheid, bescherming, het gebruik of de openbaarmaking van enige persoonlijke gegevens die u niet van uw oude telefoon(s) heeft verwijderd, of enig verlies of kosten die hieruit voortvloeien. Indien u toch een oude telefoon(s) met een SIM-kaart of geheugenkaart aan ons verstuurt dan zullen deze tijdens het verwerken vernietigd worden. Wij kunnen deze dan ook niet aan u terugsturen en zullen hiervoor ook niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Indien u persoonlijke gegevens op de oude telefoon(s) achterlaat, worden wij niet geacht deze gegevens namens u te bewaren, verwerken of anderszins te gebruiken.

9. Betaling

9.1 De cash back waarde van uw oude telefoon(s) is gelijk aan de prijs die op onze site wordt vermeld, behalve in gevallen van aantoonbare fouten of afwijkingen.

9.1.1 De cash back waarde die op de website voor oude telefoons wordt vermeld is inclusief BTW.

9.2 De prijzen die op onze website worden vermeld voor oude telefoons zijn uitsluitend indicatief en van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. Prijzen die u van ons via een offerte ontvangt blijven 30 dagen gegarandeerd. Binnen deze 30 dagen dient de offerte te worden omgezet naar een overeenkomst en dienen alle toestellen ingenomen te worden. Na deze periode zijn de prijzen niet meer geldig.

9.3 Het is mogelijk dat ondanks onze inspanningen, bepaalde cash back waarden voor oude telefoons die in site zijn vermeld onjuist geprijsd zijn. We zullen normaal gesproken de prijzen controleren als onderdeel van de website zodat in geval de correcte cash back waarde van een oude telefoon lager of hoger is dan de door ons vermelde cash back waarde, wij bij betaling aan u de hogere cash back waarde zullen hanteren.

9.4 Uw cash back waarde of herziene cash back waarde en/of promotiebedrag (indien van toepassing) worden via bankoverschrijving aan u overgemaakt. Dit gebeurd binnen 14 dagen en niet later dan 21 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging dat de door u aangeboden oude telefoon(s) is/zijn verwerkt en na de IMEI verificatie (welke 4 werkdagen in beslag neemt), conform artikel 5.1.

9.5 Er zal in geen geval een cash back waarde worden uitbetaald voordat wij uw oude telefoon(s), de factuur/het aankoopbewijs met IMEI vermelding en de afstandsverklaring/overeenkomst met ticketnummer hebben ontvangen.

9.6 Indien u meer informatie wenst over uw rechten als consument, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke consumentenorganisatie.

9.7 Fout ingevoerde gegevens en daardoor vertraagde betalingen, zijn voor de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Wij hebben treffende maatregelen genomen om foutieve invoer te voorkomen. Ondanks dat kunnen wij geen garantie bieden op de correctheid van de ingevoerde gegevens. Wanneer door fout ingevoerde gegevens een betaling verkeerd is overgemaakt en op verzoek van de klant teruggeboekt moet worden, zullen hier bankkosten in rekening worden gebracht van € 25,-. Deze dienen voordat wij het proces in gang zetten om het bedrag terug te laten boeken aan ons betaald moeten zijn. Wanneer u dit wenst, dan wordt u hier per e-mail over geïnformeerd.

10. Onze aansprakelijkheid

10.1 Op grond van artikel 10.3 zullen wij in geval dat wij deze voorwaarden niet nakomen, alleen aansprakelijk zijn voor de cash back waarde die vermeld is op de overeenkomst.

10.2 Op grond van artikel 10.3 zijn wij niet aansprakelijk voor verlies en/of schade dat voortvloeit uit gevallen van het niet nakomen door ons van deze voorwaarden die vallen in de volgende categorieën, zelfs indien dergelijke verliezen voortvloeien uit opzettelijke schending van onze kant:

10.2.1 inkomstenderving;

10.2.2 zakelijk verlies;

10.2.3 winstderving;

10.2.4 verlies van verwachte besparingen; of

10.2.5 gegevensverlies.

Claims ontstaan door verlies of schade aan fysiek eigendom die voorzien hadden kunnen worden of andere vormen van claims die zijn ontstaan door verlies of schade en die niet vermeld staan in artikel 10.2.1 t/m 10.2.5 zijn hiervan niet uitgesloten.

10.3 Niets in deze overeenkomst beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit in geval van:

10.3.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

10.3.2 fraude of frauduleuze handelingen;

10.3.5 elke opzettelijke schending van deze voorwaarden op grond waarvan u het recht hebt de overeenkomst te beëindigen, of

10.3.6 elke andere aangelegenheid waarbij het voor ons onwettig zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten of pogen uit te sluiten.

11. Schriftelijke communicaties

Toepasselijk recht vereist dat sommige informatie of communicatie van ons aan u schriftelijk plaatsvindt. Bij het gebruik van onze site accepteert u dat communicaties met ons voornamelijk elektronisch verlopen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen, of u informatie verschaffen door middel van het posten op onze website. Voor contractuele doeleinden, stemt u in met deze elektronische manier van communiceren en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, informatie en andere communicaties die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten alsof deze communicaties schriftelijk plaatsvinden. Deze situatie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

12. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen van u aan ons moeten worden gestuurd naar ons e-mailadres. Wij kunnen u kennisgevingen sturen per e-mail of op het postadres dat u heeft verstrekt bij het aanmelden van uw oude mobiele telefoon(s), of op enige andere manier die hierboven in artikel 11 is vermeld. Kennisgevingen worden als ontvangen en correct aangeboden beschouwd vanaf het moment dat deze op onze website worden gepost, 24 uur nadat een e-mail is verstuurd, of drie dagen na de postdatum van een brief. In het geval van kennisgeving is het voldoende te bewijzen dat in geval van een brief, een dergelijke brief juist was geadresseerd, gefrankeerd en gepost, en in geval van een e-mail, dat een dergelijke e-mail is verstuurd naar het gespecificeerde e-mailadres of aan de geadresseerde.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 De overeenkomst tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectievelijke opvolgers en concessionarissen.

13.2 U mag een overeenkomst of uw rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen, toewijzen, hierover kosten berekenen of anderszins gebruiken.

13.3 Wij mogen een overeenkomst of onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien op elk moment tijdens de duur van de overeenkomst overdragen, toewijzen, hierover kosten berekenen, of anderszins gebruiken.

14. Voorvallen buiten onze verantwoordelijkheid

14.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het nalaten van uitvoering of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen onder een overeenkomst, die wordt veroorzaakt door voorvallen die buiten onze redelijke controle vallen (“geval van overmacht”).

14.2 Een geval van overmacht omvat enig handelen, voorval, het niet plaatsvinden, een omissie of ongeval buiten onze redelijke controle, inclusief in het bijzonder (zonder beperkingen) het volgende:

14.2.1 in geval van stakingen, lock-outs of andere industriële acties;

14.2.2 in geval van burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanvallen of dreiging met terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet verklaard) of oorlogsdreiging of -voorbereidingen;

14.2.3 in geval van brand, ontploffing, storm, overstroming, aardbeving, bodemverzakking, epidemieën of natuurrampen;

14.2.4 het niet in staat zijn om gebruik te maken van spoorwegen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbare of particuliere vervoersmiddelen;

14.2.5 het niet in staat zijn om gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;

14.2.6 het handelen, de decreten, wetgeving, regelgeving of beperkingen van een overheid; en

14.2.7 pandemieën of epidemieën.

14.3 Onze prestatie op grond van een overeenkomst wordt geacht te worden opgeschort voor de duur van het geval van overmacht, en wij hebben recht op een verlengingsperiode voor de prestatie die even lang is als de duur van het geval van overmacht. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om het geval van overmacht tot een einde te brengen, of een oplossing te vinden waardoor wij onze verplichtingen op grond van de overeenkomst kunnen nakomen ondanks het geval van overmacht.

15. Vrijwaring

15.1 Indien wij op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst nalaten strikte uitvoering van verplichtingen van u te eisen op grond van de overeenkomst of deze voorwaarden, of indien wij nalaten onze rechten of verhaalsrechten op grond van deze overeenkomst uit te oefenen, houdt dit geen vrijwaring van dergelijke rechten of verhaalsrechten in en ontslaat dit u niet van naleving van dergelijke verplichtingen.

15.2 Het door ons vrijwaren van enig gebrek houdt geen vrijwaring in van een volgend of ander gebrek.

15.3 Een vrijwaring van een bepaling van deze voorwaarden door ons, zal alleen geldig zijn indien dit uitdrukkelijk als vrijwaring wordt aangemerkt en schriftelijk conform artikel 11 hierboven aan u is verstrekt.

16. Deelbaarheid

Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van de bepalingen van deze voorwaarden of een bepaling van de overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of niet-uitvoerbaar is, dan zal deze bepaling voor zover de ongeldigheid, onrechtmatigheid en niet-uitvoerbaarheid betreft, worden verwijderd of aangepast. De overige voorwaarden blijven van kracht.

17. Volledige overeenkomst

17.1 Deze voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere gesprekken, correspondentie, onderhandelingen of overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.

17.2 Beide partijen erkennen dat door het aangaan van een overeenkomst, geen van beide kan vertrouwen op, of enig verhaal heeft op grond van enige verklaring of garantie (ongeacht of deze onopzettelijk of in nalatigheid zijn gegeven) die niet is opgenomen in deze voorwaarden of in de documenten waarnaar hierin wordt verwezen.

17.3 Beide partijen komen overeen dat onze aansprakelijkheid met betrekking tot deze verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze overeenkomst (ongeacht of deze onopzettelijk of in nalatigheid zijn gegeven) gelden voor contractbreuk.

17.4 Niets in dit artikel vormt een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid ingeval van fraude.

18. Ons recht tot wijziging van deze voorwaarden

18.1 Wij hebben het recht van tijd tot tijd onze voorwaarden te herzien of te wijzigen. U stemt ermee in dat wij naar eigen inzicht uw gebruik of toegang tot de website (of enig deel daarvan) kunnen beëindigen of beperken ongeacht welke reden, waaronder, maar niet beperkt tot gevallen waarin wij van mening zijn dat u deze voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen u en ons heeft  geschonden of niet heeft nageleefd.

18.2 U bent onderworpen aan de beleidsregels en voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u een oude telefoon aan ons aanbied, tenzij wijzigingen in deze voorwaarden vereist zijn bij wet of door een overheidsinstantie (in dat geval zijn deze wijzigingen van toepassing op uw eerdere aanmelding(en), of indien wij u informeren over wijzigingen in de voorwaarden voordat wij u een bevestiging sturen (in dat geval mogen wij ervan uit gaan dat u de wijziging in de voorwaarden heeft geaccepteerd, tenzij u ons binnen 7 dagen, of voor verwerking, schriftelijk laat weten hier niet mee akkoord te gaan.

19. Rechten van Derden

Een persoon die geen partij vormt in deze voorwaarden of in een overeenkomst, heeft geen rechten op grond van, of in verband met deze voorwaarden of die overeenkomst.

20. Wetgeving en rechtsbevoegdheid

Overeenkomsten voor het aanbieden van oude telefoons via onze site en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien uit of daarmee verband houden of voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of het ontstaan daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder het Nederlands recht. Alle geschillen en claims die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke overeenkomsten of het ontstaan daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.